04060, Україна,
м. Київ, вул. Щусєва, 20
Телефон: (066) 07-903-07
       (044) 330-05-94
       (приймальня, чергова)
Написати нам

Технічний ліцей Шевченківського району міста Києва

 

СХВАЛЕНО                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради                             Директор Технічного ліцею

Технічного ліцею                                                  Шевченківського району

Протокол №8  від 11.05.2018р.                            в місті Києві державної

адміністрації

__________ О. Ілюшина

 

Правила конкурсного прийому здобувачів освіти до Технічного ліцею

І. Загальні положення

1.1. Дані правила розроблені робочою групою педагогічних працівників ліцею відповідно до наказу Міністерства  освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367, Статуту Технічного ліцею, затвердженого розпорядженням Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.05.2014 року № 232.

1.2. Прийом здобувачів освіти до Технічного ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.3.    У конкурсному відборі можуть брати участь здобувачі освіти незалежно від місця проживання.

II. Організація конкурсу

2.1.  Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні та на сайті ліцею.

2.2.  Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішуються перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання (до 5 класу) проводяться після закінчення навчального року  (початок червня). За наявності вільних місць  проводиться додаткове конкурсне приймання.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна комісія, склад якої схвалюється педагогічною радою та затверджується наказом директора ліцею. Головою конкурсної комісії є директор ліцею або його заступник. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора ліцею.

2.7. До участі в конкурсі  до 5 класу допускаються учні на підставі особистої заяви одного з батьків поданої до 31 травня  (або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора ліцею.

2.8. До участі в конкурсі до 6-9 класів допускаються учні на підставі  особистої заяви одного з батьків поданої до 31 травня, що подається на ім’я директора ліцею (при наявності вільних місць).

2.9. До участі в конкурсі  до 10-х  класів допускаються випускники 9-х класів з інших  закладів середньої освіти  на підставі особистої заяви одного з батьків (із зазначенням  поглибленого вивчення предмету) на ім’я директора ліцею до 15 червня.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності здобувачів освіти з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні або творчі досягнення.

III. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування проводяться з таких предметів:

до 5 класу — українська мова (диктант) або математика (письмово, тести);

до 6-9 класів — українська мова (диктант) або математика (письмово, тести);

до 10 класуукраїнська мова (диктант) та випробування за вибором абітурієнта (математика, історія та правознавство, біологія, хімія, географія) в залежності від профілю класу. Профільний клас формується  відповідно до заяв батьків (або осіб, які їх замінюють).

3.2.Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрами та затверджуються директором ліцею.

3.3. Не допускається застосування тих самих варіантів завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.4. Конкурсні завдання, затверджені директором ліцею, зберігаються в  директора ліцею і видаються  предметній комісії в день випробування за 30 хвилин до початку випробування.

3.5. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом ліцею; передбачається, що першу сторінку  буде  відділено  від  самої письмової роботи.  Після  закінчення випробування письмові роботи шифруються головою конкурсної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.

3.6.  Тривалість написання вступниками письмових робіт – одна астрономічна година.

3.7.  Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.8. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників вивішуються у приміщенні ліцею для загального ознайомлення.

ІV. Порядок зарахування

Здобувачі освіти, які згідно з  конкурсом, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування здобувачів освіти проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.1.  До ліцею подаються такі документи;

– копія свідоцтва про народження;

– особова справа;

– медична довідка форми 086 – у;

–  2 фото 3*4.

4.2. Якщо здобувачі освіти, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися з апеляційною скаргою протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається  Управлінням освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації скарга розглядається впродовж трьох робочих днів з дня її подання. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.3.  До складу апеляційної комісії не можуть входити педагогічні працівники ліцею.

V. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог Наказу та даних Правил.

5.2.  Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (здобувачів освіти, вихованців) до ліцею за його результатами покладається на директора.

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.